21 липня 2017 р.

Це цікаво. Із фонду нашої бібліотеки.

Чи не найбільшою популярністю в сучасних українських прозаїків користується жанр історичного роману. Можна з упевненістю стверджувати, що нині в українців формується новий погляд на події минулого: відкрито доступ до багатьох раніше секретних архівів, віднайдено низку невідомих фактів, які докорінно впливають як на офіційне, так і на альтернативне трактування нашої історії.
Представляємо вашій увазі новинку книжкового фонду: В.Д. Рогожа «Запороги».
Віталій Дмитрович Рогожа відомий як автор філософських та історичних праць, поет та прозаїк. Його трилогія  “Запороги” включає романи “Петро Сагайдачний”, “Богдан Хмельницький”, “Іван Мазепа”.

 Роман "Петро Сагайдачний" відкриває трилогію «Запороги». У ній автор  описує життя запорізьких козаків, що проживали у кошах, протиставляючи їх козакам реєстровим, мешканцям міст. У першій частині трилогії описуються події на теренах України з моменту обрання царем Московії Михайла Романова: війни з Московією та Кримським ханством, походи на Османську імперію. Завершується роман Хотинською битвою, під час якої Петро Сагайдачний отримав тяжке вогнепальне поранення руки, яке виявилось смертельним.  


Друга частина трилогії «Запороги» роман "Богдан Хмельницький", є історичним, сюжетним і композиційним продовженням роману "Петро Сагайдачний". В романі змальовується життя і діяльність головних героїв роману "Петро Сагайдачний" – Максима Лободи, Збігнева Гури, Василя Хлистова, Олекси Гаркуші та інших. Але чільне місце, як це і повинно бути, займає головний рушій описаних подій, Богдан Хмельницький, який у першій частині трилогії з’являється лише епізодично.
Роман написаний з максимальним врахуванням історичних першоджерел, що не зашкодило його художній привабливості. 
Роман "Іван Мазепа" є завершальним в історичній драмі «Запороги», трилогії про життя і боротьбу руського народу – нащадків племені полян величної держави східної Європи IX-XII століть – Київської Русі, Гетьманської держави окраїнних козаків Речі Посполитої. Роман-трилогія задуманий і написаний як переконливе свідчення багатовікової історії народу, сповненої трагічних кривавих змагань за свою незалежність.