15 січня 2024 р.

Агатангел Кримський. Енциклопедист і справжній патріот України.

  15 січня 1871 року народився Агатангел Кримський. "Найкращий кримський подарунок Україні" – так свого часу охарактеризували геніального історика, славіста, сходознавця письменника, перекладача, одного із фундаторів першої української Академії наук Агатангела Кримського та директора Інституту української наукової мови. Постать академіка Кримського й дотепер викликає цілу гамму складних почуттів: здивування, захват, живу зацікавленість, біль за трагічну долю . Ця унікальна людина протягом багатьох десятиліть будувала "мости" між цивілізаціями й культурами — між рідною українською та багатющою культурою народів Сходу (арабів, тюрків, персів, жителів Індії). Водночас цей видатний учений ХХ століття зробив неоціненний внесок в українську філологічну науку — адже саме він є автором таких основоположних праць, як "Украинская грамматика" в двох томах (1907—1908 рр.), "Филология и погодинская гипотеза" (1898—1899), "Древнекиевский говор" (1906), "Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася" (1922), "Нариси з історії української мови" (1924); саме він очолював Правописну комісію Всеукраїнської академії наук, яка створила перші офіційні «Найголовніші правила українського правопису» (1919—1920 рр.)... А ще він — історик, філософ, письменник (перу якого належать високомистецькі вірші, десятки майстерно написаних новел та роман "Андрій Лаговський"), блискучий перекладач, поліглот, визначний організатор науки, незмінний секретар Всеукраїнської академії наук у 1918—1928 роках. Як не згадати  слова сучасного письменника Валерія Шевчука про А. Кримського: "Ми не можемо не бути вдячними за те, що він у нашій культурі був, що він завжди відчував з нею свою кровну сув’язь, що ніколи не забував він, блукаючи по нетрях культур далеко чужоземних, і свою скромну Батьківщину, бо він цю Батьківщину любив, бо задля її слави працював...".