29 січня 2020 р.

Це цікаво. Із фонду нашої бібліотеки.

 “Крути. Січень. 1918 року.” : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Іст.-культурол. т-во "Герої Крут"; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: С. І. Білокінь (голова) та ін.]. – Київ: Просвіта, 2008. – 839, XLVIII c. : іл.
До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учас­ників бою під Крутами 29 січня 1918 року. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи С. Єфремова, Д. Дорошенка, М. Грушевського, Є. Маланюка, Людмили Старицької-Черняхівської та інших видатних особистостей доби Української революції 1917-1921 рр.
Збірник упорядковано у хронологічному порядку, починаючи з кінця 1917 р. по 2008 р. Завершує видання кіносценарій "Крути".
Адресується дослідникам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям шкіл, студентам, широкому колу читачів.