20 листопада 2019 р.

Це цікаво. Із фонду нашої бібліотеки.

Україна — Туреччина: бібліографічний покажчик. Видання Турецького центру інформації та досліджень. - Випуск 1/ упорядник В.Підвойний — К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013 — 195с.
У інформаційно-довідниковому покажчику "Україна — Туреччина" подано бібліографічну інформацію, яка представляє тенденції розвитку різногалузевих взаємин України і Турецької республіки в хронологічному аспекті. Покажчик містить бібліографічний опис понад 3000 книг, монографій, наукових статей, тез та доповідей наукових конференцій, аналітичних оглядів, інтерв'ю, передмов та післямов до видань творів художньої літератури, рецензій, підручників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій, що опубліковані в Україні, Турецькій республіці, а також в інших країнах: Чехії, Польщі, США, Канаді, Росії. Видання адресоване вченим сходознавцям та всім, кого цікавить туркологічна проблематика.